Stanowisko ZPK w sprawie protestu przeciwko wypowiedzeniu PUZP.

2011-09-30 10:45:25, komentarzy: 0

Od 1 stycznia 2012 roku pracownicy spółek zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych nie stracą uprawnień do kolejowych świadczeń przejazdowych - informuje Związek Pracodawców Kolejowych.

Odnosząc się do Komunikatu dotyczącego protestu przeciwko wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych z dnia 28 września 2011 roku, Związek Pracodawców Kolejowych informuje, że od 1 stycznia 2012 roku pracownicy spółek zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych nie stracą uprawnień do kolejowych świadczeń przejazdowych jak również żadnego z elementów wynagrodzenia takich jak: premia, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w niedziele i święta, dodatek za prace w porze nocnej, dodatek za jednoosobową obsługę trakcyjną, jak również nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej. Wszystkie regulacje dotyczące wypłaty dodatków zawarte są w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy obowiązujących w spółkach zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, a Układy Zakładowe nie zostały wypowiedziane. 
Związek Pracodawców Kolejowych w trybie przewidzianym prawem, negocjuje nowy Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, a w rokowaniach uczestniczą również sygnatariusze komunikatu wzywającego do protestu. 

 

Źródło:RK

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator stron internetowych - przetestuj