Rokowania nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

2011-09-07 08:43:34, komentarzy: 0

W sierpniu bieżącego roku odbyły się dwie tury rokowań Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zaproszone do rokowań organizacje związkowe, po przeanalizowaniu projektu układu przedłożonego przez zarząd związku, zgłosiły do niego szereg uwag. Wielodniowe dyskusje i argumentacje pozwoliły Związkowi Pracodawców Kolejowych przyjąć część zgłaszanych postulatów.

Między innymi, w nowym projekcie znalazł się cały nowy rozdział, o którym dotychczas nie mówiliśmy, czyli rozdział poświęcony regulacjom związanym z czasem pracy. Z drugiej strony, zgodziliśmy się co do tego, że dokument nad którym procedujemy będzie konstytucją prawa pracy w grupie spółek zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, ale nie będzie on przesądzał o wszystkim w sposób szczegółowy. Powstało pytanie, czy nowy projekt pozbawia pracowników tych spółek dotychczasowych uprawnień? Należy tu podkreślić bardzo wyraźnie, że nowe rozwiązania, o ile zostaną przyjęte w formule wynegocjowanej, nikogo nie pozbawią dotychczasowych uprawnień. Żaden z pracowników zatrudnionych w spółkach zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych w wyniku podpisania i wprowadzenia nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy nie straci żadnego z dotychczasowych uprawnień. Rodzi się więc kolejne pytanie, jeżeli tak, to po cóż to zmieniać? I tu jest moment na to, ażeby odkłamać pewne mity, niedomówienia, nieporozumienia.

Spółki zrzeszone w Związku Pracodawców Kolejowych, jakkolwiek wszystkie mają rodowód z byłego przedsiębiorstwa PKP, to jednak zajmują się różną działalnością. Dotychczasowa konstrukcja Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy miała swoje korzenie jeszcze w dokumencie z 1999 roku, a więc z czasów kiedy funkcjonowało jednolite przedsiębiorstwo państwowe i można było dokonywać jednolitych regulacji dla całej firmy. Podpisując nowy dokument w 2002 roku, który zaczął obowiązywać od stycznia 2003 roku, też byliśmy w zupełnie innej sytuacji. Otóż wtedy większość spółek dopiero się organizowała. Większość z nich nie miała swojej zakładowej materii układowej, a więc Poonadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, funkcjonujący od 2003 roku, również bardziej szczegółowo musiał regulować te kwestie.

Dziś sytuacja jest zgoła odmienna. Każda z trzydziestu kilku spółek zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych posiada swój Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Zmiana Układu Ponadzakładowego nie powoduje automatycznych zmian w zakładowej materii układowej w tych spółkach, co należy bardzo wyraźnie podkreślić, ale daje szanse, bo z pewnością trudno nie zgodzić się z tezą, że inne regulacje są wymagane w spółkach przewozowych pasażerskich, a inne w spółkach przewozowych towarowych, jeszcze inne u zarządcy infrastruktury, a inne w spółce zajmującej się obsługą informatyczną. Zupełnie inaczej może to wyglądać w Telekomunikacji Kolejowej, a inaczej w spółce zajmującej się szkoleniem, doradztwem, lub wypoczynkiem pracowników, dzieci i młodzieży.

Nowy układ, który proponujemy, który negocjujemy takie szanse daje. Jedną z ważnych kwestii negocjowanych w nowym Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, jest kwestia uprawnień do ulgowych przejazdów kolejami. Trzeba wyraźnie podkreślić, że nowe rozwiązania przedstawione przez Związek Pracodawców Kolejowych, który proponuje je w imieniu przewoźników, w wersji akceptowanej przez pozostałych pracodawców, utrzymują dotychczasowe zasady ulgowych przejazdów dla pracowników zatrudnionych w Spółkach, a więc zachowują ulgę 99%. Zrównują co prawda wszystkie uprawnienia do podstawowego uprawnienia w klasie drugiej, ale pozostawiają możliwość jego rozszerzenia o uprawnienie do klasy dowolnej, pod jednym warunkiem, że uprawniony spełnia wymóg posiadania 15 lat pracy na kolei, a Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy określi kto za to rozszerzenie uprawnienia zapłaci. Dla emerytów i rencistów proponujemy powrót do ulgi 80%. Wykup tej ulgi byłby współfinansowany przez pracodawców. Dla uprawnionych członków rodzin, czyli współmałżonków i dzieci, proponujemy bilety kuponowe, a więc też coś, co przez dziesięciolecia funkcjonowało w Polskich Kolejach. A więc to rozwiązanie wydaje się optymalne i z pewnością zostanie ono zrealizowane ku zadowoleniu, mamy nadzieję wszystkich uprawnionych.

Rokowania na etapie projektu nowego układu, w ocenie Związku Pracodawców Kolejowych osiągnęły etap końcowy. 13 września br. Zarząd Związku Pracodawców Kolejowych spotka się z Ponadzakładowymi Organizacjami Związków Zawodowych i będzie oczekiwał formalnych odpowiedzi na postawione pytanie, czy Związki Zawodowe są gotowe parafować, a następnie podpisać Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy w formie wynegocjowanej. Zarząd Związku Pracodawców Kolejowych jest głęboko przekonany, że odpowiedź będzie pozytywna, ale należy również rozpatrywać wariant odpowiedzi negatywnej. I co wtedy? Otóż jedno należy stwierdzić w sposób zdecydowany. Niezależnie od tego, czy nowy Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy będzie obowiązywał od pierwszego stycznia 2012 roku, pracodawcy zrzeszeni w Związku Pracodawców Kolejowych zapewnią swoim pracownikom i innym uprawnionym możliwość korzystania z ulg przejazdowych, na zasadach zaproponowanych w projekcie układu. A więc, nieprawdą jest jeżeli ktoś mówi, że brak układu spowoduje utratę tego uprawnienia. Brak układu od pierwszego stycznia 2012 roku, nie zmieni też nic w zakładowej materii układowej, chociaż należy wyrazić przekonanie, że taka sytuacja nie nastąpi.

Związek Pracodawców Kolejowych będzie dążył do ciągłych negocjacji, ażeby doprowadzić do porozumienia, a związki zawodowe reprezentujące załogę, zapewne dołożą wszelkich starań, żeby w stosownym czasie układ został zawarty.

Zarząd Związku Pracodawców Kolejowych wyraża nadzieję, że po 13 września br. poinformuje o zakończeniu rokowań, parafowaniu układu i wyznaczeniu terminu jego podpisania tak, ażeby od pierwszego stycznia 2012 roku nowy Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy obowiązywał we wszystkich spółkach zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych. 

 

źródło:RK

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator stron internetowych - przetestuj