PKP będzie modernizować linie kolejowe. Celem stabilna prędkość pociągów

2013-05-11 15:31:31, komentarzy: 1
Polska wywalczyła 73 mld euro na politykę spójności w ramach unijnego budżetu na lata 2014-20. Nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy trafi na rozwój kolei. Ale PKP już planuje inwestycje na najbliższą dekadę. Nie chce powtórzyć błędów z przeszłości, gdy kolejowe projekty często były źle przygotowane, czego skutkiem jest groźba utraty części funduszy unijnych na kolej na lata 2007-13 (muszą być rozliczone do końca 2015 r.). "Gazeta" dotarła do dokumentu opracowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe, który jest "wizją" rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce do roku 2023 (do końca 2022 r. będzie trzeba rozliczyć pieniądze na lata 2014-20).         - Celem jest wydanie pieniędzy w sposób jak najba...
czytaj więcej »

Mapa wielkiej modernizacji na kolei. 10 lat utrudnień na torach.

2013-05-09 16:33:20, komentarzy: 0
Przez kilka kolejnych lat ponad połowa unijnych pieniędzy przeznaczonych dla kolei ma być zainwestowana w rewitalizacje. To upraszcza działanie, bo nie wymaga uzgodnień środowiskowych i budowlanych. Źródło: gazeta.pl
czytaj więcej »

Propozycje nowelizacji kodeksu pracy

2013-03-30 11:43:11, komentarzy: 0
Zmiana zasad rozliczania czasu pracyOkres rozliczeniowy czasu pracy ma wynosić 12 miesięcy, a nie jak dotychczas 6 miesięcy. Projekt popierają przedsiębiorcy, ich zdaniem dłuższe rozliczanie czasu pracy umożliwi dostosowanie rytmu pracy do zamówień rynkowych. Kiedy zamówień będzie mniej, możliwe będzie ograniczenie czasu pracy (a w przypadku stawek godzinowych - także wypłaty). Gdy nastąpi wzrost zamówień, będzie można zwiększyć obciążenie pracownika dodatkowąprace, a to obciążenie rozliczyć w okresie rocznym. Związkowcy rozwiązanie to krytykują - szczególnie obawiają się nadmiernego spiętrzenia prac w okresach sezonowych i niskich wypłat w okresie zastoju na rynku. Zdaniem pracodawców takie ryzyko istnieje, ale jest lepszym rozwiązaniem niż bezroboc...
czytaj więcej »

Zamykanie linii jest nieuzasadnione

2013-03-21 21:20:40, komentarzy: 0
Na obecnym etapie Freightliner PL sprzeciwia się jakimkolwiek zamknięciom linii kolejowych pozostających pod zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe – czytamy w oświadczeniu przewoźnika w związku z planami zarządcy infrastruktury dotyczącym wyłączenia z eksploatacji 90 odcinków linii kolejowych o łącznej długości ponad 2 tys. km. Freightliner PL tłumaczy, że jego stanowisko wynika z następujących przesłanek: Nieznane są nam szczegóły wyliczeń dla każdej z linii umieszczonych na przedmiotowym wykazie, na podstawie których PKP PLK przygotowała listę linii do zamknięcia, nie znamy modelu zastosowanego do wygenerowania tych wyliczeń i mamy poważne wątpliwości co do jakości zastosowanych w ni...
czytaj więcej »

Parking nad peronami dworca kolejowego w Kielcach z wjazdem od ulicy Żelaznej i Mielczarskiego?

2013-03-21 21:08:51, komentarzy: 0
Postęp w rozmowach między miastem a Polskimi Kolejami Państwowymi w sprawie modernizacji budynku dworca. Strony uzgadniają nie tylko wizję przebudowy obskurnego obiektu, ale i projekt przykrycia peronów płytą parkingową, która pomieści minimum 200 aut. O tym, że ponad 40-letni budynek dworca kolejowego w Kielcach doczeka się wreszcie remontu, informowaliśmy w lutym. Inwestycja ma zakończyć się w 2015 roku. Szacunkowy koszt wyniesie 12,5 milionów złotych.PKP prowadzi z władzami Kielc konsultacje odnośnie tego przedsięwzięcia. Ze wstępnych uzgodnień wynika, że na parterze nowego dworca powstanie centrum komunikacyjne, a miasto weźmie pierwszą i drugą kondygnację, gdzie przeniesie Zarząd Transportu Miejskiego, Miejski Zarząd Dróg oraz tę część magistratu, kt&...
czytaj więcej »

Przeklinasz przywileje? A ty z których ulg korzystasz?

2013-02-12 07:14:25, komentarzy: 0
Prawie każdy w Polsce ma jakieś ulgi. Wiele z nich weszło w życie w III RP. Ale na branżowych bonusach opiera się cała Europa. Powstaje pytanie: skoro przyszedł kryzys, to komu ciąć? Zabrać, uciąć, zlikwidować – im bardziej blaknie zieleń wyspy, na której żyjemy, tym głośniejsze stają się postulaty, aby siekiera wolnego rynku ukróciła przywileje, czyli szczególne uprawnienia pracownicze różnych grup zawodowych. Ostatnio oberwało się kolejarzom, którzy strajkowali w obronie prawa do ulgowych przejazdów pociągami. Za chwilę przyjdzie czas na górników, energetyków, urzędników, policjantów, sędziów, rolników. Bo im bardziej kasa pustoszeje, tym większa pokusa, aby zaoszczędzić na tym, co wcześniej...
czytaj więcej »

Budynek dworca kolejowego w Kielcach zostanie przebudowany!

2013-02-05 22:29:36, komentarzy: 0
Jak ustaliliśmy, właśnie trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji. Projektanci kreślą koncepcję modernizacji obskurnego obiektu, a PKP liczą koszty i proponują władzom Kielc współpracę. Prezydent Lubawski myśli o przeniesieniu na dworzec kilku miejskich instytucji. W zeszłym roku informowaliśmy, że ponad 40-letni budynek dworca kolejowego w Kielcach będzie straszył swoim wyglądem jeszcze przez trzy lata. Kwestia jego remontu wciąż "wyskakiwała” z programu inwestycyjnego PKP. Obecnie perspektywa modernizacji obiektu jest bardzo realna, by nie powiedzieć: na sto procent pewna. PRZYGOTOWANIA DO REMONTUTak przynajmniej wynika z odpowiedzi na interpelację, z którą pod koniec ubiegłego roku do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zwr&oa...
czytaj więcej »

Będzie gorąco w PKP PLK?

2011-12-29 22:54:26, komentarzy: 0
- Chciałbym, żebyśmy patrzyli do przodu i motywowali ludzi do lepszego działania. Myślę, że jest to kwestia bardzo istotnej przebudowy świadomości kadry w Polskich Linii Kolejowych na różnych poziomach -   tak wiceminister transportu Andrzej Massel uzasadnił fakt, że nie używa "ognia i rozżarzonego żelaza" w kontaktach z PKP PLK. Rynek Kolejowy: Jeżeli chodzi o projekty rewitalizacyjne przygotowane przez PKP PLK, to na jaką kwotę one opiewają?Andrzej Massel, wiceminister transportu: To są różne projekty. Są projekty o wartości rzędu 200 mln zł, a są też takie, które opiewają na kwoty 400 czy 500 mln zł. O jakiej łącznie kwocie mówimy?Na razie nie można podać konkretnej kwo...
czytaj więcej »

Ostatnie spotkanie w sprawie PUZP bez rozstrzygnięć

2011-12-29 22:52:00, komentarzy: 0
28 grudnia odbyło się spotkanie Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych ze związkami zawodowymi – sygnatariuszami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W pierwszej części spotkania prezes ZPK Krzysztof Mamiński poinformował zebranych o możliwych konsekwencjach wygaśnięcia funkcjonowania PUZP, jak również konsekwencjach niepodpisania przez przedstawicieli związków zawodowych – sygnatariuszy PUZP – protokołów dodatkowych do zakładowych układów zbiorowych pracy dających prawo do realizacji uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych dla emerytów i rencistów kolejowych. W związku z wygaśnięciem PUZP jedyną możliwością dającą prawo emerytom i rencistom do realizacji ulgowych świ...
czytaj więcej »

Rząd nie wyklucza KDP. Potrzebny inwestor

2011-12-15 12:24:01, komentarzy: 0
- Należy również głośno przy każdej okazji mówić, jeżeli znajdzie się kapitał, który chciałby złożyć ofertę państwu, mógłby współpartycypować albo w ogóle sfinansować projekt kolei dużych prędkości, że jesteśmy gotowi do rozmów – mówił wczoraj w Sejmie Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Tadeusz Jarmuziewicz odpowiadał na pytania posłów podczas debaty budżetowej. Jedno z nich dotyczyło kosztów przygotowywania projektu budowy kolei dużych prędkości, które zostały poniesione do tej pory. – W 2011 r. wydano 35 mln. Są to środki POIiŚ. Są to prace studyjne przygotowawcze i te środki, któ...
czytaj więcej »

Raport NIK: PKP SA źle gospodaruje nieruchomościami

2011-12-15 12:21:59, komentarzy: 0
NIK opublikował raport wskazujący na nieprawidłowości w wykorzystaniu nieruchomości kolejowych na cele komercyjne. Wskutek bezprecedensowego wyroku warszawskiego sądu zostały z niego wykreślone fragmenty dotyczące PKP SA.  Raport NIK wskazuje, że pomimo upływu 10 lat od rozpoczęcia restrukturyzacji polskich kolei, większość nieruchomości zbędnych dla transportu kolejowego wciąż nie została zagospodarowana. Ponad 40 tys. działek oraz 36 tys. budynków nie tylko nie przynosi zysków, ale co roku generuje niepotrzebne wielomilionowe koszty. Znaczny majątek PKP SA pozostaje niewykorzystany, a oddłużaniem kolei wciąż obciążany jest budżet państwa.PKP SA dysponuje znaczną liczbą nieruchomości i działek, które są zbędne dla działaln...
czytaj więcej »

Do Kielc przez CMK w 2015

2011-12-15 12:17:46, komentarzy: 0
Realny termin oddania do ruchu łącznicy w Czarncy, dzięki której pociągi będą mogły jeździć z Warszawy do Kielc przez Centralną Magistralę kolejową to nie 2013, a koniec 2015 roku - dowiedziało się "Echo Dnia".  Łącznica ma pozwolić skrócić czas podróży pomiędzy stolicami Mazowsza i Kielecczyzny z 3,5 do 2 godzin 15 minut. "Echo Dnia" przypomina, że podczas kampanii wyborczej lokalni posłowie obiecywali oddanie do użytku łącznicy w Czarncy w 2012 roku, a PKP Intercity zapowiadało nawet uruchomienie pociągów TLK z Warszawy do Kielc. Zbigniew Szafrański, prezes PKP PLK przekonywał natomiast na spotkaniu w województwie świętokrzyskim, że realny termin to 2013 rok. Jednak Ma...
czytaj więcej »

Prezes UTK stawia ultimatum

2011-12-07 16:12:53, komentarzy: 0
Prezes UTK Krzysztof Jaroszyński chce przyspieszyć zawarcie umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej dziewięciu pasażerskim przewoźnikom kolejowym. Na dzień 9 grudnia wyznaczył termin zakończenia negocjacji z PKP PLK w tej sprawie. W czwartek (1 grudnia 2011 r.) prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowania administracyjne w sprawie zawarcia umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej między ośmioma spółkami przewozowymi: Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Arriva RP, Szybka Kolej Miejska, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie i Koleje Śląskie a największym polskim zarządcą infrastruktury kolejowej czyli spółką PKP Polskie Linie Kolejowe.W ramach...
czytaj więcej »

Nowak: W razie zaniedbań będą surowe konsekwencje

2011-12-07 16:10:00, komentarzy: 0
- Naszym celem nie jest lukrowanie rzeczywistości, ale budowanie na prawdzie, nawet najtrudniejszej dla kolei. Jeżeli procedury nie będą działać, to będziemy je zmieniać, a jeżeli dojdzie do zaniedbań, nie będę bał się wyciągać surowych konsekwencji - zapowiedział minister transportu Sławomir Nowak podczas konferencji dotyczącej stanu przygotowań polskiej kolei do zimy oraz wprowadzenia nowego rozkładu jazdy pociągów. - Zmiana rozkładu jazdy to zawsze trudny moment zarówno dla kolei, jak i dla ministra odpowiedzialnego za nią. Rok ubiegły był krytyczny, jeśli chodzi o nagromadzenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które obniżyły wiarygodność ministerstwa - powiedział minister Sławomir Nowak. - Najwyższy czas zmienić...
czytaj więcej »

Prawnicy PKP zablokowali część raportu NIK o kolei. Godzi w dobre imię firmy?

2011-11-22 10:59:21, komentarzy: 0
PKP nie umie zarządzać majątkiem. Za to ma świetnych prawników. Nowy raport NIK przynosi krytykę kolei: majątek PKP zamiast zarabiać, generuje koszty. Ale nie o wszystkim dowiemy się z raportu. Reprezentujący PKP prawnicy zablokowali możliwość podania do publicznej wiadomości szczegółów nieprawidłowości na Dworcu Centralnym. W ramach ochrony dobrego imienia PKP. Pełny raport dostali tylko politycy. O co chodzi? Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej" chodzi o ugodę między PKP a firmą M., należącą do jednego z najbogatszych Polaków. Jak ustalił dziennik, przez 10 lat firma wynajmowała od PKP pomieszczenia na Dworcu Centralnym - bez umowy i bez określonego czynszu. Co więcej, w sądzie władze kolei zgodziły się na bardzo niską opłatę w zamian za obietnicę szy...
czytaj więcej »

Czy Polska powinna inwestować w szybką kolej?

2011-11-17 22:31:57, komentarzy: 0
Kosztowna budowa szybkich kolei w Polsce wzbudza spore kontrowersje. - Najpierw doprowadźmy do porządku konwencjonalne linie - przekonują niektórzy eksperci. - Szybka kolej to dla Polski szansa na skok cywilizacyjny - odpowiadają kolejarze. Zapóźnienia na polskiej kolei są ogromne. Mamy 19 tys. km linii kolejowych, z czego tylko kilka procent nadaje się do jazdy z prędkością 160 km na godz. W takich realiach skrócenie podróży pociągiem z Warszawy do Wrocławia z pięciu-sześciu godzin do 1 godz. 40 min wydaje się czystą abstrakcją. Kolejarze przekonują, że to możliwe, o ile zostanie zbudowana kolej dużych prędkości łącząca Warszawę,Łódź oraz Poznań i Wrocław. Planowane otwarcie mniej więcej za dziesięć lat, pociągi pomkną po niej nawet 350 km na godz....
czytaj więcej »

Sławomir Nowak ministrem transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

2011-11-17 11:51:12, komentarzy: 0
Premier Donald Tusk podał skład nowego rządu. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami stanowisko ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej obejmie Sławomir Nowak.  - Zgodnie z wolą prezydenta rzad ma być zaprzysiężony jutro o 10 rano.- powiedział dziś (17 listopada) na specjalnej konferencji prasowej Donald Tusk. - Jeśli chodzi o średnią wieku, to jest to najmłodszy rząd w najnowszej historii Polski - dodał. Odpowiedzialnym między innymi za kolej ministrem transportu budownictwa i gospodarki morskiej ma być Sławomir Nowak. Ministrem skarbu pańswa będzie natomiast Mikołaj Budzanowski. W pozostałych resortach, od których zależna jest kolej nie zaszły zmiany. Ministrem Gospodarki i wicepremierem będzie Waldemar P...
czytaj więcej »

Związkowcy ustalili warunki prywatyzacji PKP Cargo

2011-11-15 14:08:14, komentarzy: 0
Pakiet przywilejów pracowniczych w spółce został wynegocjowany. Po jego zatwierdzeniu i podpisaniu nastąpi kolejny etap prywatyzacji przewoźnika towarowego – Zarząd PKP Cargo i 12 z 13 związków zawodowych, które są stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, podpisały protokół o zakończeniu negocjacji w sprawie paktu gwarancji pracowniczych – mówi Łukasz Kurpiewski, rzecznik PKP, spółki matki PKP Cargo. – Teraz czas na zatwierdzenie go przez organy korporacyjne spółki i dopiero później dokument ma zostać ostatecznie podpisany. Z wynegocjowanymi postanowieniami nie zgadza się jeden ze związków zawodowych. Wśród spraw, które ...
czytaj więcej »

Jakiej kolei potrzebuje Polska? Zamiast superszybkich pociągów zakopmy cywilizacyjną przepaść

2011-11-09 17:08:48, komentarzy: 0
Dopóki będą miejsca w Polsce, gdzie pociąg wiozący rano ludzi do pracy czy szkoły jest wyprzedzany przez rowerzystę, to właśnie likwidacja takich sytuacji będzie wyzwaniem cywilizacyjnym, a nie fundowanie sobie jednej luksusowej linii w otoczeniu kolejowego dziadostwa. Zgodnie z przedwyborczą zapowiedzią premiera to kolej ma stać się priorytetem nowej kadencji rządu. Na szczęście rosnący sceptycyzm Donalda Tuska wobec budowy już teraz Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Polsce daje nadzieję, że zajmiemy się rzeczywiście autentycznymi problemami infrastruktury kolejowej, a nie aktami strzelistymi kolejnictwa.Zwolennicy KDP często ucinają dyskusję o sensie budowy takiej linii argumentami, że to wyzwanie cywilizacyjne i że inni takie linie budują. Inni nie doprowadzili jednak do sytuacji, ...
czytaj więcej »

Do Paryża pojedziemy rosyjskimi kolejami

2011-11-09 17:01:44, komentarzy: 0
W grudniu Polacy zyskają bezpośrednie połączenie kolejowe do Francji. Pojedziemy jednak nie PKP, lecz Kolejami Rosyjskimi. Bezpośredni pociąg z Moskwy do Paryża po raz pierwszy wyruszy w trasę 12 grudnia. Pokonanie ponad 3 tys. km zajmie mu 38 godzin. Pociąg pojedzie przez Białoruś, Polskę i Niemcy. W Polsce ma się zatrzymywać w Terespolu, Warszawie, Poznaniu i Rzepinie. Długo nie było wiadomo, czy będą to tzw. postoje handlowe, tzn. czy pasażerowie z polskich miast będą mogli kupić bilety i wsiąść do pociągu.Teraz Koleje Rosyjskie zapewniają, że odpowiedź brzmi: tak. - Chcemy, żeby z naszego nowego połączenia korzystało jak najwięcej pasażerów z zagranicy - mówi Masza Titowa z Kolei Rosyjskich.Nowy ekspres będzie jedynym bezpośrednim pociągiem, którym Polacy będą mo...
czytaj więcej »

Kupujemy pociągi dla czterech województw. Za 342 mln zł

2011-10-18 16:44:43, komentarzy: 0
Dziewiętnaście nowych pociągów za 342 mln zł kupi samorząd świętokrzyskiego dla czterech województw południowej Polski. Pierwsze z nich powinny wozić pasażerów w 2013 roku. - W ciągu najbliższych kilku dni spodziewany się podpisać preumowę na dofinansowanie zakupów ze środków unijnych. Projekt dokumentu jest już w Centrum Unijnych Projektów Transportowych - informuje Jan Maćkowiak, członek zarządu województwa świętokrzyskiego. Zakłada on kupno 19 składów na potrzeby tzw. Grupy Zakupowej Południe. Tworzą ją cztery współpracujące ze sobą województwa: Świętokrzyskie, Małopolskie, Śląskie i Podkarpackie. Trzy pierwsze kupią po sześć składów, Podkarpacie - jeden. Co ciekawe liderem grupy jest właśnie województ...
czytaj więcej »

UE wesprze projekty kolejowe w Polsce

2011-10-16 14:14:22, komentarzy: 0
UE wesprze finansowo m.in. budowę szybkich połączeń kolejowych między głównymi miastami w Polsce - wynika z projektu pakietu infrastrukturalnego, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa, i który KE ogłosi w środę. Budżet UE na transport w latach 2014-2020 to 31,7 mld euro.   Komisja Europejska ma przedstawić projekt rozporządzenia tworzący nowy instrument finansowania infrastruktury energetycznej, transportowej i telekomunikacji w latach 2014-2020, tzw. "Connecting Europe Facility" (CEF). W sektorze transportu unijna pomoc ma przede wszystkim wesprzeć finansowanie projektów trudnych, ale strategicznych dla ruchu w Europie, w szczególności projektów transgranicznych.Włączony do wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 CEF ma budżet...
czytaj więcej »

Jest porozumienie - Kolejarskie ulgi na dotychczasowych zasadach

2011-10-07 14:11:46, komentarzy: 0
Członkowie Związku Pracodawców Kolejowych uznali, że dotychczasowe zasady świadczenia ulg przejazdowych obowiązujące w roku 2011 będą również obowiązywały w roku 2012. ZPK podpisało w tej kwestii porozumienie z przewoźnikami - podaje FZZP PKP. 6 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych ze Związkiem Pracodawców Kolejowych w sprawie wynegocjowania i podpisania nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników spółek zrzeszonych w ZPK. Strony przedstawiły swoje stanowiska: związki zawodowe proponują wycofanie wypowiedzenia starego PUZP i wprowadzenie do niego zmian w formie protokołu dodatkowego (patrz załącznik); prezes ZPK Krzysztof Mamiński wykluczył n...
czytaj więcej »

Wstępny przebieg szybkich kolei. Już są protesty mieszkańców.

2011-10-04 17:15:03, komentarzy: 0
Znamy już prawdopodobną trasę kolei dużych prędkości w Polsce. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2020 roku pociągiem z Warszawy do Poznania oraz Wrocławia będziemy jechali niewiele dłużej niż półtorej godziny. Na razie przejazd pociągiem w 1 godz. 35 min pomiędzy Warszawą i Poznaniem oraz w 1 godz. 40 min pomiędzy Warszawą a Wrocławiem wydaje się wzięty żywcem ze scenariusza filmu science fiction. Kolejarze jednak wierzą, że już w 2020 roku będzie to możliwe dzięki budowie linii dużych prędkości, po której pociągi będą mogły jeździć nawet z prędkością 350 km/godz.Wczoraj zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe wybrał wariant trasy linii dużych prędkości. Teraz jego przyjęciem zajmie się międzyresortowy zespół ds. kolei (zbliżają się wybory, ale za budową kol...
czytaj więcej »

Stanowisko ZPK w sprawie protestu przeciwko wypowiedzeniu PUZP.

2011-09-30 10:45:25, komentarzy: 0
Od 1 stycznia 2012 roku pracownicy spółek zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych nie stracą uprawnień do kolejowych świadczeń przejazdowych - informuje Związek Pracodawców Kolejowych. Odnosząc się do Komunikatu dotyczącego protestu przeciwko wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych z dnia 28 września 2011 roku, Związek Pracodawców Kolejowych informuje, że od 1 stycznia 2012 roku pracownicy spółek zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych nie stracą uprawnień do kolejowych świadczeń przejazdowych jak również żadnego z elementów wynagrodzenia takich jak: pr...
czytaj więcej »

Protest związkowców wstrzymany.

2011-09-30 10:42:32, komentarzy: 0
Po wczorajszym spotkaniu przedstawicieli największych organizacji związkowych działających na kolei z prezesem Związku Pracodawców Kolejowych, na którym zadeklarowano wolę rozwiązania problemów wynikających z wypowiedzenia PUZP strona społeczna postanowiła wstrzymać zaplanowaną na 5 października akcję protestacyjną. Podczas spotkania ustalono, że w związku z sytuacją powstałą na tle wypowiedzenia PUZP w zakresie stosowania ulg przejazdowych dla kolejarzy uznano potrzebę uzgodnienia z przewoźnikami świadczącymi usługi w tym zakresie sposobu realizacji tych usług w 2012 r. Przedstawiciele Związków Zawodowych stali na stanowisku, że do czasu rozwiązania wszystkich wątpliwości w tym zakresie...
czytaj więcej »

PKP PLK zlikwidują ZLK w Skarżysku.

2011-09-24 13:30:27, komentarzy: 0
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują zmniejszyć liczbę zakładów linii kolejowych. Docelowo w kraju ma być ich tylko 17 - po jednym w  województwie (wyjątek Śląsk). Problem w tym, że obecnie jest ich 27 - w  województwie świętokrzyskim  dwa - w Kielcach (obsługujący południe woj. świętokrzyskiego)  i w Skarżysku (obsługujący północ woj. świętokrzyskiego, południe woj. mazowieckiego i wschód woj. łódzkiego), po reorganizacji ma pozostać tylko ten w Kielcach (Świętokrzyski Zakład Linii Kolejowych). Dzięki redukcji kilku regionalnych oddziałów ZLK i ograniczeniu kosztów PLK  chce więcej i sprawniej inwestować.       Źródło:www.skarzysko24.pl
czytaj więcej »

Państwo poręczy pożyczki na modernizację torów.

2011-09-24 12:42:22, komentarzy: 0
Dzięki nowelizacji przepisów będzie można zaciągnąć kredyt na unowocześnienie sieci kolejowych Bez wchodzącej dzisiaj w życie zmiany ustaw o Funduszu Kolejowym i o transporcie kolejowym Polska nie zdołałaby wykorzystać funduszy unijnych na unowocześnienie infrastruktury dla pociągów. Nie można by bowiem zaciągnąć wysokich kredytów, a państwo nie da rady finansować rozwoju kolei z budżetu. Nowe przepisy umożliwią uzyskanie gwarancji rządowych na takie pożyczki zgodnie z ustawą o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Nawet w sytuacjach, gdy podmiot, którego zobowiązania mają być objęte poręczeniem lub gwarancją (w tym wypadku Polskie Linie Kolejowe SA), nie będzie mógł wykonać tych zobowiązań. Analo...
czytaj więcej »

UTK: Opłaty za dostęp do torów musza być skorygowane.

2011-09-24 12:34:08, komentarzy: 0
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał dzisiaj decyzję stwierdzającą naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe. Zarządca nieprawidłowo naliczał opłaty za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej oraz nierówno traktował przewoźników kolejowych. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, aby do 31 października 2011 r. usunęła nieprawidłowości w systemie naliczania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Od zarządcy wymaga się m.in. zaktualizowania kategorii przypisanych liniom kolejowym, na których prowadzone są prace remontowe i modernizacyjne. Poziom kategorii przypisanej linii kolejowej decyduje o wy...
czytaj więcej »

Pierwsze testy świętokrzyskich elfów.

2011-09-18 10:05:07, komentarzy: 0
Świętokrzyskie elfy już jeżdżą. Na razie po torach w okolicach Bydgoszczy, ale już zachwycają wyglądem i przyspieszeniem. EN96 Elf, bo taka jest oficjalna nazwa, to najnowszy produkt bydgoskiej Pesy. Zbudowano je na zamówienie samorządu województwa świętokrzyskiego za 46 mln zł. Pierwsze dwa przyjadą do Kielc w ciągu kilku tygodni, ale mają już za sobą jazdy próbne. - Zaskakuje ciszą w kabinie, płynnością jazdy i przyspieszeniem. Trochę nierozważnie położyłem aparat fotograficzny na pulpicie maszynisty, a gdy elf zaczął przyspieszać, aparat zaczął się przesuwać. W ostatniej chwili go złapałem - mówi Mariusz Brzeziński ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, który brał udział w jazdach testowych pierwszego z czterech zamówionych składów...
czytaj więcej »

« Poprzednia 1 2 Następna »
Kreator stron internetowych - przetestuj