Ważność poświadczenia ulgi przejazdowej

2013-03-20 14:00:30, komentarzy: 0

W nawiązaniu do pism BHZT1d-81420-22/13 z 26 lutego 2013 r. i BHZT1d-81420-23/13 z 28 lutego 2013 r. Biuro Zarządzania Ofertą Przewozową i Taryfową uprzejmie informuję, że do 31 marca br.: 1) pracownicy kolejowi, współmałżonkowie pracowników kolejowych, dzieci pracowników kolejowych; 2) emeryci kolejowi, renciści kolejowi, renciści rodzinni, emeryci/renciści z tytułu niezdolności do pracy, renciści rodzinni, pobierający emeryturę lub rentę oraz osoby pobierające kolejowe świadczenia przedemerytalne, którzy byli uprawnieni do bezpłatnych i ulgowych przejazdów kolejami przed dniem 1 stycznia 2003 r., będą mogli korzystać z ulgowych przejazdów na podstawie Poświadczenia wydanego na 2012 r. Powyższa regulację należy pilnie przekazać zainteresowanym do wiadomości i stosowania.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator stron internetowych - przetestuj