Bez ustaleń związków zawodowych w sprawie PUZP

2011-12-12 20:03:39, komentarzy: 0

W zwołanym na dzień dzisiejszy spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych - sygnatariuszy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy - udział wzięli przedstawiciele tylko 4 związków zawodowych. W związku z tym, że strona społeczna nie była reprezentowana w kwalifikowanej ilości gremium nie było władne podjąć jakiejkolwiek wiążącej decyzji. - informuje FZZP PKP.

W zwołanym na 12 grudnia 2011 r. spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP (Dariusz Browarek), KSK NSZZ „Solidarność 80” (Ryszard Wrzaszcz), Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP (Aleksander Motyka) i Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce (Krzysztof Ciećka).

FZZP PKP wzywa przedstawicieli kolejowych central związkowych o wyznaczenie terminu, w którym będzie można dokonać oceny obecnej sytuacji i podjąć wiążące decyzje w sprawie dalszego obowiązywania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

- Miejmy nadzieję, że dzisiejsza absencja przedstawicieli związkowych nie wynika z tego, że nie cała strona społeczna zainteresowana jest tematem obowiązywania PUZP dla pracowników zrzeszonych w spółkach należących do Związku Pracodawców Kolejowych. Obecny PUZP obowiązuje tylko do 31 grudnia br., a prawdopodobną konsekwencją wygaśnięcia PUZP będzie wypowiedzenie wszystkich zakładowych układów zbiorowych pracy w spółkach Grupy PKP - możemy przeczytać w przesłanym komunikacie.
 

RK

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator stron internetowych - przetestuj