Plan X Międzynarodowych Zawodów Sportowych ZZDR PKP

2013-04-09 13:28:27, komentarzy: 0
    Zbiórka naszej grupy w dniu 15-05-2013 o godz.6:00 na dworcu PKP w Kielcach skąd wyjeżdzamy pociągiem o godz.6:16 do Warszawy a potem do Świebodzina gdzie jesteśmy o godz.13:27 skąd zabierze nas autokar do Niesulic. Powrót ze Świebodzina w dniu 19-05-2013 o 11:32. W Kielcach jesteśmy o godz.19:35.      
czytaj więcej »

Powiadamiania o jeździe na tor lewy

2013-03-20 14:37:14, komentarzy: 0
Przekazujemy treść odpowiedzi jaką otrzymaliśmy na nasze wystąpienie ws. zarządzenia o konieczności powiadamiania o wyjeździe na tor lewy.Jednocześnie zwracamy się do wszystkich z prośbą o bezwzględne stosowanie się do wyjaśnień udzielonych przez Centralę PKP PLK S.A. zwłaszcza na nastawniach LCS do stosowania urządzenia "RADIO STOPU" (przycisku "ALARM") włącznie.Z jakich powodów - myślimy, że nie trzeba tłumaczyć - natomiast odpowiedzialność za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub utrudnienia w ruchu pociągów prosimy odpisywać podając za przyczynę "stosowanie zarz...
czytaj więcej »

Ważność poświadczenia ulgi przejazdowej

2013-03-20 14:00:30, komentarzy: 0
W nawiązaniu do pism BHZT1d-81420-22/13 z 26 lutego 2013 r. i BHZT1d-81420-23/13 z 28 lutego 2013 r. Biuro Zarządzania Ofertą Przewozową i Taryfową uprzejmie informuję, że do 31 marca br.: 1) pracownicy kolejowi, współmałżonkowie pracowników kolejowych, dzieci pracowników kolejowych; 2) emeryci kolejowi, renciści kolejowi, renciści rodzinni, emeryci/renciści z tytułu niezdolności do pracy, renciści rodzinni, pobierający emeryturę lub rentę oraz osoby pobierające kolejowe świadczenia przedemerytalne, którzy byli uprawnieni do bezpłatnych i ulgowych przejazdów ...
czytaj więcej »

X Międzynarodowe Zawody sportowe ZZDR PKP

2013-03-18 17:26:12, komentarzy: 0
  ZZDR PKP Kielce informuje członków o możliwości uczestnictwa w X Międzynarodowych Zawodach Sportowych ZZDR PKP.Zawody odbędą się w Niesulicach w terminie 15.05-19.05.2013. Pełny koszt wynosi 600zł. Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS. Dojazd na koszt własny. Zapisy do 20.03.2013 w siedzibie związku przy ul.Żelaznej 32a. Ilość miejsc ograniczona. Dodatkowe informacje pod nr tel.: 412786983, 501203817.   p-ca ZZDR PKP Kielce: Agnieszka Michalska
czytaj więcej »

Ubezpieczenia OC

2013-03-18 17:05:49, komentarzy: 0
Zespół ds. ubezpieczeń przypomina wszystkim zainteresowanym o możliwości ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu w tym min. dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczegoSkładka miesięczna wynosi jedynie 3 złote, co daje rocznie 36 złotych.Umowa Generalna, odnosząca się do zakresu odpowiedzialności PZU za wyrządzone przez osobę ubezpieczoną szkody gwarantuje wypłatę roszczeń wnoszonych w stosunku do pracownika w następującej wysokości; - 7 000 w zakresie grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej pracownika - zakres podstawowy -...
czytaj więcej »

Bez ustaleń związków zawodowych w sprawie PUZP

2011-12-12 20:03:39, komentarzy: 0
W zwołanym na dzień dzisiejszy spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych - sygnatariuszy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy - udział wzięli przedstawiciele tylko 4 związków zawodowych. W związku z tym, że strona społeczna nie była reprezentowana w kwalifikowanej ilości gremium nie było władne podjąć jakiejkolwiek wiążącej decyzji. - informuje FZZP PKP. W zwołanym na 12 grudnia 2011 r. spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP (Dariusz Browarek), KSK NSZZ „Solidarność 80” (Ry...
czytaj więcej »

Kwota gratyfikacji z okazji X lecia PKP PLK S.A.

2011-11-22 16:36:37, komentarzy: 0
 W dniu 22-11-2011 w spółce została ustalona kwota gratyfikacji z okazji X lecia PKP PLK S.A. i są to kwoty:- Pracownicy pracujący w spółce PLK S.A. do 1 roku nie otrzymają żadnej gratyfikacji,- Pracownicy zatrudnieni w spółce od 1 roku do 5 lat  otrzymają kwotę 200 złotych,- Pracownicy zatrudnieni w PLK S.A. powyżej 5 lat otrzymają kwotę 350 złotych,Gratyfikacja zostanie wypłacona w terminie wypłaty wynagrodzenia za miesiąc listopad czyli  NA DZIEŃ 10 GRUDNIA 2011.Przypominam, że ponadto każdy pracownik otrzyma gratyfikacje z okazji Święta Kolejarza wynikaj...
czytaj więcej »

Nagroda pieniężna z okazji Dnia Kolejarza

2011-11-09 17:23:29, komentarzy: 0
Decyzją  Nr  30/2011  Prezesa  Zarządu  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z  dnia 20 czerwca 2011 r. ogłoszona została wysokość nagrody pieniężnej z  okazji Dnia Kolejarza na 2011 r. w wysoko6ci 243,80 PLN, która będzie wypłacona uprawnionym pracownikom spółki  (zatrudnionym na  kolei  powyżej 1 roku) na  dzień  10  grudnia  2011 r. zgodnie z zapisem zawartym w ZUZP.Zarząd  Spółki   rozważa  również możliwość  uruchomienia   dodatkowych śro...
czytaj więcej »

Kolejne spotkanie nad PUZP bez ustaleń.

2011-09-14 12:20:33, komentarzy: 0
Wczoraj (13 września) odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne Związku Pracodawców Kolejowych ze związkami zawodowymi. Według harmonogramu prac prezesa ZPK Krzysztofa Mamińskiego spotkanie miało zakończyć się co najmniej parafowaniem nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jednak strony nie doszły do porozumienia. Projekt PUZP przedstawiony przez ZPK podległ jedynie kosmetycznym zabiegom i niewiele różnił się od pierwotnego projektu przedstawionego przez ZPK na początku negocjacji w lipcu. W czasie spotkania wszystkie uczestniczące w&...
czytaj więcej »

Trzecie spotkanie w sprawie nowego PUZP.

2011-09-02 21:06:29, komentarzy: 2
Zakończyła się kolejna tura rokowań nad nowym PUZPW dniach 30 – 31 sierpnia 2011r odbyło się kolejne posiedzenie w ramach rokowań nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.Na posiedzeniu tym zostały omówione wszystkie sporne kwestie z ostatniego posiedzenia oraz omówiono nowy rozdział „Czas pracy” i nowy załącznik „Dodatek wyrównawczy”. Najwięcej emocji budzi nadal rozdział dotyczący "Uprawnień do ulgowych przejazdów kolejami". Związek Pracodawców Kolejowych nie zgodził się na rozszerzenie uprawnień do ulgowych pr...
czytaj więcej »

« Poprzednia 1 2 Następna »
Kreator stron internetowych - przetestuj